Art Brut Biënnale member European Outsider Art Association.

De Art Brut Biënnale die in 2020 voor de vierde keer zal worden georganiseerd in Hengelo is opgenomen in de internationale European Outsider Art Association. De organisatie ziet dit als een eervolle erkenning en zal het makkelijker maken om toegang te krijgen tot internationale musea, instellingen en particuliere kunstcollecties.

Vorig jaar ontstond het eerste contact met Anna Noe Bovin, voorzitter van de organisatie en directeur van de Randers Kommune en het Gaia Museum in Denemarken. Kunstenaars van de Randers Kommune zullen de komende editie ook aan de Art Brut Biënnale deelnemen. Met dit lidmaatschap wordt het voor de organisatie van de Art Brut Biënnale makkelijker om internationaal contacten te leggen en werk in bruikleen te krijgen voor de tentoonstelling. De Art Brut Biënnale in Hengelo toont werk van kunstenaars met een verstandelijke beperking of psychische aandoening van (inter)nationale faam en is de grootste tentoonstelling op dit gebied in Europa. Bij de laatste editie namen 150 kunstenaars deel uit 7 verschillende landen, waaronder Japan, en werden ruim 800 werken getoond. De organisatie wil verder groeien en werkt nauw samen met verschillende organisaties in binnen en buitenland en regionaal met zorginstellingen als Aveleijn, Dimence en De Twentse Zorgcentra. 

Met dit membership hoopt de organisatie ook makkelijker financiële steun te ontvangen van landelijke organisaties. De kosten voor het organiseren van de biënnale liggen rond de 100.000 euro en moet worden bijeengebracht via fondsen, instellingen en overheden. De organisatie wil de toegang gratis houden zodat zoveel mogelijk mensen kennis kunnen nemen van het werk van deze kunstenaars. De Art Brut Biënnale 2020 zal plaatsvinden van 6 t/m 14 juni in Hazemeijer Hengelo.