Art Brut Academie

content

De Art Brut Academie

Wat willen we bereiken? Waar doen we het voor?

Jonge mensen met artistiek talent en de ambitie om die te ontwikkelen binnen de sfeer van de Art Brut een mogelijkheid bieden om die te verwezenlijken. Dat wil zeggen kunstenaars die puur authentiek origineel ongeremd rauw en van binnenuit werk maken dat niet past binnen het actuele kunstdiscours. Bovendien willen we deze kunstenaars de kans geven om met andere kunstenaars van gedachten te wisselen en eventueel samen te werken. Dit willen we bereiken door een parttime opleiding aan te bieden in een professionele sfeer. Gedacht wordt aan de kunstacademie AKI / ArtEZ in Enschede. Gedacht wordt aan 1 dag per week. Het programma is in eerste instantie bedoeld voor 2 (studie)jaren. 

Doel van het Art Brut Academie:

We willen de Art brut kunstenaars de gelegenheid bieden om niet alleen hun werk te maken maar er ook over te praten te reflecteren en elkaar te inspireren en motiveren om het verder te ontwikkelen.

De kunstenaar-student leert :

-        op het werk te reflecteren (bespreken en vragen stellen) met deskundigen.

-        over het werk te discussiëren met collega kunstenaars

-        verschillende technieken om zijn mogelijkheden te verbreden.

-        iets van de context van de kunst door het volgen van lessen kunstgeschiedenis  

filosofie en excursies

-        hoe zijn werk te presenteren d.m.v. tentoonstellingen / een portfolio / een website / 

Facebook of andere media te gebruiken.

-        het zakelijke aspect van het kunstenaarschap.

-        netwerken en samenwerken.

Een en ander zal aangeboden worden in de vorm van lessen en work shops.

We gaan uit van thematische lessen per periode (4 weken?) waar de kunstenaar-student zijn eigen werkwijze en materiaal / techniek kan inzetten om het thema te verwerken. Elke les dag zal er een gesprek over het werk plaatsvinden. Bij elk thema hoort een theoretisch gedeelte en/of een excursie.

In het tweede jaar zal ook aandacht zijn voor de praktische en zakelijke kant van het kunstenaarschap. (presentatie etc.)

De afsluitende tentoonstelling zal plaats vinden tijdens de Art Brut Biennale.