Header_extra.jpg
 

Wie maken het mogelijk


Deze grootste Europese tentoonstelling op het gebied van Art Brut kan alleen maar op deze wijze uitgevoerd worden door de medewerking van onze partners en de grote groep sponsoren, die door hun bijdrage onze doelstellingen ondersteunen en kwaliteit mogelijk maken.


De stichting Art Brut Biënnale heeft een ANBI-verklaring van de Belastingdienst. 

lees meer


Partners 2015

Aveleijn begeleidt en ondersteunt kinderen, volwassenen en het gezin op alle leefdomeinen: wonen, werken, onderwijs en relaties. Aveleijn is er voor cliënten van alle leeftijden, die bij verschillende ontwikkelingsfasen in hun leven behoefte hebben aan (intensieve) ondersteuning.

undefined

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 1900 cliënten maken gebruik van uiteenlopende vormen van zorg- en dienstverlening, die direct of indirect geboden wordt door 2400 medewerkers en meer dan 600 vrijwilligers.

     undefinedMeedoen in de maatschappij, zelfstandigheid, werken aan je herstel of het evenwicht bewaren. Met ondersteuning lukt het om daarin je weg te vinden. RIBW GO biedt die ondersteuning, eventueel met een plek om te wonen, voor korte of langere tijd.

undefined

InteraktContour is er voor mensen die problemen ervaren als gevolg van hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersentumor. Hersenletsel verandert hun leven en dat van hun naasten; terug naar werk of school lukt vaak niet en thuis is alles anders.

      undefined
 
Sponsoren 2015
 

Betere zorg en ondersteuning voor kwetsbare burgers. Dat is de missie sinds 1979. Bureau HHM onderzoekt en adviseert, met passie en met visie. Omdat zorg altijd beter kan.undefined
  

Saxion is een hogeschool voor het hoger beroepsonderwijs (hbo). In Apeldoorn, Deventer en Enschede studeren ruim 26.000 studenten. Saxion biedt zeer uiteenlopende opleidingen en een groot aantal bijzondere afstudeerrichtingen of specialisaties, zowel nationaal als internationaal. 

undefined

En verder 2015

Humanitas Onder Dak (HOD) is een vangnetorganisatie die hulp biedt aan jongeren en volwassenen als zij de aansluiting bij de samenleving zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken. HOD geeft deze mensen vraaggerichte begeleiding vanuit de humanistische grondwaarden gelijkwaardigheid, eigen verantwoordelijkheid, eigen regie en eigen kracht zodat zij weer volwaardig kunnen participeren in de samenleving.

undefined

EYES2 zijn Annette Kamerich en Peter Budwilowitz. 

Twee solisten die voor opdrachten waar dat nodig is hun krachten bundelen. Twee paar ogen voor 1 opdracht. Samen staan ze voor voor een breed scala in de fotografie. Murals, voorpubliciteit, theaterfotografie, portretten en stillevens. Maar bovenal een grote passie voor beeld.

undefined


  

Fondsen 2015

 

De stichting heeft ten doel het verlenen van faciliteiten aan instellingen die zich richten op algemeen maatschappelijk belang, in de breedste zin van het woord. De stichting doet dit door geldleningen en subsidies te verstrekken en indien nodig garant te staan. De stichting beoogt niet maken van winst. Het werkgebied van de stichting is de gemeente Hengelo (Overijssel), doch kunnen bij wijze van uitzondering ook projecten in andere gemeenten gesteund worden.

undefined

 

VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.

undefined

 


Fonds verstandelijk gehandicapten biedt een crowdfundingsplatform aan specifiek voor projecten voor mensen met een verstandelijke beperking.

undefined

 

René H. van Bokkum Fonds.
Het financieel ondersteunen van projecten op het werkterrein van het Prins Bernhard Cultuurfonds ten behoeve van of door mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

undefined

 

VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.undefined

Musea/Galeries

Henry Boxer Gallery Outsider & 
Visionary Art

undefined

Musee Art en Marche : L'art En Marche Collection Ideale / L'art 
brut à Lapalisse

undefined
Kunsthaus Kannen, Münster met werk van Hans-Werner Padberg.undefined
Vrienden van Art Brut Biënnale

Dennis Zanoni
Floortje Zanoni
Marja Oude Munnink
Peter Effing